perjantai 11. marraskuuta 2022

Transnainen, jonka mielestä Suomessa on helppo elää transsukupuolisena

Tervehdys lukijoille. Blogiini oli tullut edellisen kerran jälkeen muutama kommentti, jotka huomasin vasta nyt. Pahoittelut myöhäisestä julkaisusta. Yksi kommentti käsitteli transaktivismin rajattomuutta, josta ajattelin myöhemmin kirjoittaa oman kirjoituksen. Tällä hetkellä minulla on useampi aihe, josta aion lähitulevaisuudessa kirjoittaa blogiini, kun tähän on jossain välissä aikaa. Lisäksi tulossa on muutama haastattelu, jotka käsittelevät transaihetta jollain tavalla. 

Tässä kirjoituksessa haastattelen suomalaista transnaista, jolla on kriittistä sanottavaa nykyisen transaktivismin tilanteesta. Haastattelu alkaa tästä: 


Kuka olet? 

Olen 25-vuotias transnainen. Aloitin sukupuolenkorjaushoidot 22-vuotiaana. Työskentelen IT-alalla, harrastuksena tietotekniikka sen erilaisissa muodoissa.


Kuinka tärkeänä pidät transpolin mt-tutkimuksia ennen transhoitojen aloittamista? Mitä ajattelet siitä, kun jotkut pitävät transpolin portinvartiointi-systeemiä nöyryyttävänä? Millä tavalla haluaisit kehittää tutkimusjaksoa? 

Hyvin tärkeänä. Sukupuolenkorjaushoidot ovat peruuttamattomia ja osa saattaa suoraan aiheuttaa terveydellistä haittaa. Lisäksi sosiaalinenkin transitio voi aiheuttaa ongelmia, jotka johtavat mielenterveydellisiin ongelmiin. 

On valitettavaa, että osaa kokee prosessin nöyryyttävänä. Itse kuitenkin näen, että hoitoihin hakeutuu tai ohjataan ihmisiä, joiden ongelmien juurisyy ei ole välttämättä transsukupuolisuus. Tai transitioituminen nykyisessä terveydentilassa tuottaa vain enemmän harmia kuin hyötyä yksilölle. Transsukupuolisten hoitojen onnistumisen takia on hyvä katsoa ongelmaa lääketieteelliseltä kannalta.


Millaisia ajatuksia sinulla on translain uudistuksesta eli juridisen sukupuolen itsemäärittelystä?

Vastustan jyrkästi. Miehillä ja naisilla on hyvin paljon eroa yhteiskunnan mittakaavassa. Itsemäärittely avaa Pandoran lippaan väärinkäytölle, ja yksikin väärinkäyttö aiheuttaa sosiaalista haittaa kaikille transihmisille. Ei tarvita kuin yksi muumioitunut omena saastuttamaan koko puu.


Koetko, että esimerkiksi Seta, Trans ry ja Trasek edistävät transsukupuolisten asioita Suomessa?

 Eivät edistä, vaan päinvastoin. Edellä mainittujen järjestöjen toiminta lähinnä luo segregaatiota saamalla transsukupuoliset joko vaikuttamaan aina uhreilta tai erityiskohtelua vaativilta ihmisiltä. Transsukupuolisten parempi sopeutuminen muuhun yhteiskuntaan ei vaadi hehkutusta tai korostusta, vaan ihmisiä, jotka elävät tavallista tylsää elämää.


Mainitsit toisaalla termit "egg" ja "eggshell". Mitä nämä termit tarkoittavat transsukupuolisuuden kontekstissa ja millaisia ongelmia niihin mielestäsi liittyy?

"Egg" ja "Eggshell" viittaavat nettikeskusteluissa yleensä feminiisiin poikiin, joita yritetään ajaa transitioitumaan, vaikka se ei välttämättä olisi heidän vilpitön tahtonsa.


Koetko, että MtF-transitioon voisi mahdollisesti hakeutua vähemmän ihmisiä, jos yleinen mieskuva olisi monipuolisempi?

Kyllä, mieskuva on aika ahdas edelleenkin. Kaikkien miesten ei tarvitse olla feminiisiä, mutta niiden, keille tämä on mieluisa ilmaisu, pitäisi antaa hyväksyntää olla oma itsensä.


Mitkä ovat mielestäsi mahdollisia varomerkkejä, jotka voivat ennakoida transhoitojen katumista? Uskotko, että katujalukujen suhteellinen osuus tulee kasvamaan seuraavan 5-10 vuoden aikana? 

Äkkipikaisuus, "hormonit ja leikkaukset heti tänne nyt"-asenne. Uskon, että katumisten määrä tulee nousemaan.


Kuinka helppoa Suomessa on elää transsukupuolisena, erityisesti transnaisena? 

Suomessa pääsee aika helpolla. Voin toki puhua vain omasta puolestani, ja mieheksi syntyneeksi fysiologisesti sirona ihmisenä olen varmasti päässyt helpommalla. Mutta olen sitä mieltä, että kun ei suhtaudu vastaantuleviin ongelmatilanteisiin uhrina, vaan rohkeasti on omanlaisensa ja ystävällisesti kyseenalaistaa ne, ketkä esim. kutsuvat vanhalla nimellä tai mieheksi, niin yleensä tästä on päässyt lopputulemaan, jossa on saanut anteeksipyynnön ja pahoittelut ahtaista median luomista näkemyksistä.


Millaisia terveisiä haluat lähettää transaktivisteille?

Lopettakaa, menkää oikeisiin töihin ja lopettakaa kaikkien transsukupuolisten suulla puhuminen. Ainoat suorat uhkaukset, joita olen transsukupuolisuuteni takia saanut ovat tulleet transaktivisteilta. Kiitos.

tiistai 1. marraskuuta 2022

Kommentti Trans ry:n puheenjohtajan mielipidekirjoitukseen Helsingin Sanomissa

Trans ry:n puheenjohtaja Valo Vesikauris oli kirjoittanut 31.10 Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksen otsikolla ”Transsukupuolisuus ei ole mielipidekysymys”. Päätin kommentoida Vesikauriin esittämiä näkemyksiä.

 

Vesikauris: "IHMISOIKEUDET eivät ole mielipidekysymyksiä. Kun puhutaan transsukupuolisten ihmisten oikeudesta itsemäärittelyyn, keholliseen koskemattomuuteen ja oikeuteen elää vapaasti ja turvassa omana itsenään, esiin nousee silti puheenvuoroja sen puolesta, että näiden oikeuksien puolustamisen lisäksi olisi tärkeää kuulla vastakkaisia näkemyksiä tasapuolisuuden nimissä."

Kommentti:

 - Ihmisoikeudet eivät ole tyhjästä revittyjä kaikkivoipia totuuksia vaan ne ovat sopimuksia, jotka ovat syntyneet neuvottelujen tuloksina.

 - Koska juridisen sukupuolen itsemäärittely on mahdollista käytännössä kenelle tahansa ilman mitään kriteereitä, se vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja käsitykseen siitä, kuinka ymmärrämme sukupuolen käsitteen. Tämän takia on perusteltua kuunnella kaikenlaista näkökulmaa aiheeseen liittyen.

- Transsukupuolisuuden kontekstissa on mielenkiintoista puhua "kehollisesta koskemattomuudesta", sillä transsukupuoliset nimenomaan haluavat kehoa muokkaavia transhoitoja. Mitä tulee "omana itsenä elämiseen", niin transsukupuolinen lähtökohtaisesti haluaa tehdä itseensä muutoksia.

 

Vesikauris: "Translakiuudistuksen yhteydessä ”erilaisten mielipiteiden” kuulemisen puolesta on puhunut muun muassa kansanedustaja Leena Meri (ps). Tällaisen lähestymistavan vuoksi lakiuudistusta parhaillaan käsitteleviin eduskunnan valiokuntiin on kutsuttu kuultaviksi ihmisoikeus- ja asiantuntijatahojen lisäksi yksittäisiä henkilöitä sekä järjestöjä, jotka suhtautuvat transsukupuolisiin avoimen torjuvasti ja vihamielisesti."

Kommentti:

- Sama pointti kuten aiemminkin, eli koska lakiuudistus vaikuttaa siihen, kuinka yhteiskunnassa ymmärrämme sukupuolen käsitteen. Tämän vuoksi erilaisia näkökulmia on tärkeä kuunnella.

-Kun jotain tahoa kutsutaan avoimen torjuvaksi ja vihamieliseksi, pitäisi tästä myös antaa konkreettisia esimerkkejä. 

- LHB-Liitto on yksi taho, jonka kuulemisesta transaktivistit eivät pidä. Kuitenkin pitää muistaa, että moderni transaktivismi ratsastaa sen yhteiskunnallisen hyvän tahdon varassa, jonka seksuaalivähemmistöt ovat vuosikymmenien saatossa luoneet. Tämän vuoksi on täysin perusteltua, että muun muassa LHB-Liitto esittää näkemyksensä lakiuudistuksesta.


Vesikauris: "Transihmisten oikeuksia vastustavien soraäänten nostaminen yhtä arvokkaiksi ansioituneiden ihmisoikeustoimijoiden ja asiantuntijoiden näkemysten, tutkimustiedon sekä kansainvälisten sopimusten ja suositusten kanssa luo tasapuolisuusharhan, joka antaa transvihamielisyydelle ja ihmisoikeuksien vastustamiselle legitimiteettiä, joka ei niille kuulu."

Kommentti:

- Mitkään Suomea velvoittavat ihmisoikeussopimukset eivät sano, että juridinen sukupuoli pitäisi perustua itsemäärittelyyn. Suomi on saanut huomautuksia muodollisesta "pakkosterilisaatio"- vaatimuksesta, jonka poistoa toki itsekin kannatan, vaikka käytännössä sillä ei ole merkitystä. Ensinnäkin itse halutut transhoidot tekevät steriiliksi ajan myötä, toisekseen lääkärit ovat vuosia kiertäneet kyseistä muodollista vaatimusta. Meillä on esimerkiksi julkisuudessa ollut myös "synnyttävä mies" eli biologinen nainen, joka on juridisesti mies. Tämä esimerkki kertoo, ettei meillä ole varsinaista pakkosterilisaatiota.

- On toki arvostettavaa, että transsukupuolisten oloja halutaan parantaa, mutta minkään ryhmän oikeuksia ei voida ajaa muiden ihmisryhmien yli. Esimerkiksi tietyt modernin transaktivismin tavoitteet ovat ristiriidassa naisten ja lasten oikeuksien kanssa.

 

Lopuksi sanottakoon, että vaikka kikkailisimme määritelmillä, termeillä ja merkinnöillä dokumenteissa, pelkästään tällä ei ole merkitystä arkielämän todellisuuteen. Jos ei käy medikaalisia transhoitoja läpi, elämä ei eroa käytännössä mitenkään muista syntymäsukupuolen edustajista, vaikka identifioituisikin jollain toisella tavalla. Kehollisuus vaikuttaa siihen, kuinka meidät kohdataan. Myös sellaiset ihmiset, jotka puoltavat nykyistä laveaa transsukupuolisuuden määritelmää, suhtautuvat eri tavalla transitioituviin transsukupuolisiin ja niihin, jotka vain kutsuvat itseään transihmisiksi, vaikka eivät kävisi minkäänlaisia transhoitoja läpi. Puhua voi mitä tahansa, mutta käytös kertoo todellisen asenteen.


Haastattelu: politisoituneen queer-tutkimuksen negatiiviset vaikutukset transaktivismiin

Tervehdys blogini lukijoille. Tässä tekstissä haastattelen transnaista, joka suhtautuu myös kriittisesti nykyiseen valtavirran transaktivism...